مردم از جریان دادرسی احساس رضایت ندارند

رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: مردم از جریان دادرسی در دستگاه قضایی ناراضی هستند زیرا در این عرصه رعایت عدالت را احساس نمی‌کنند.
ارسال شده توسط آفتاب | متن کامل