چرا جناب شیخ قدرت الله علیخانی مشاورمرحوم آیت اله هاشمی رفسنجانی پاسخ موسوی خویینی ها را نمی دهد؟!

مناسبت دومین سالگرد مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی ، ایرنا درویژه نامه درتاریخ ۲۲/۱۰/۹۷ که طبق معمول باید ازخدمات و سوابق افراد تجلیل بعمل آورد، درمصاحبه ای ۵ ساعته با آقای سید محمد موسوی خوئینی ها دبیرکل تشکیلات مجمع روحانیون مبارز مطالبی را برای اولین بار منتشرودربسیاری از فرازهای مصاحبه نه تنها ایشان بلکه برخی ازاتفاقات تاریخ شفاهی ومکتوب انقلاب را زیر سئوال می برند،
ارسال شده توسط قزوین | متن کامل