بهزاد پور از شهرداری تاکستان خداحافظی کرد// رضا طاهرخانی به عنوان سرپرست شهرداری تاکستان انتخاب شد

خدای را شاکرم که رخصتی به بنده عنایت فرمود که پس از ۳۲ سال خدمت صادقانه و خالصانه و کسب تجربه در حوزه مدیریت شهری و در جوار دوستان و همکاران عزیزی چون شما که با دیدارتان چشمم روشن و قلبم گلشن می گردید، در پایان دوره ی خدمت خود در شهرداری تاکستان به مقام بازنشستگی نائل گردیده ام. بر خود می‌بالم که در این مدت سعادت همزیستی، همکاری و تعامل با انسان هایی صدیق، شریف، متعهد و مسئول داشته ام و خاطره هایی شیرین از همه شما بزرگواران همواره در صفحه ی ذهنم جاوید خواهد ماند.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | متن کامل