دیدار دکتر غیاثوند شهردار بوئین زهرا با مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها، مدیر کل حراست و مشاور استاندار و مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری قزوین

دکتر حسین غیاثوند شهردار بوئین زهرا در دیدارهای جداگانه ای با مصطفی صالحی مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها، مرتضی سمیعی مشاور و مدیر کل حراست و مرتضی علیخانی مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری قزوین، سمت های جدید ایشان را تبریک گفته و با آنها به گفتگو و تبادل نظر پرداخت.
ارسال شده توسط روابط عمومی شهرداری بوئین زهرا | متن کامل