حضرت فاطمه (س) مصداق بارز مهر و عطوفت، صداقت و پاکدامنی در خانواده بود

ارسال شده توسط روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی | متن کامل