سنگنورد قزوینی و مقام چهارم جهان برای اولین بار

محسن محمدی نژاد سنگنورد خوب قزوینی، برای اولین بار در تاریخ ورزش سنگ نوردی ایران، موفق شد در رشته سرعت عنوان چهارمین جهان را کسب نماید. با توجه به وضعیت تاسف بار هیات کوه نوردی استان قزوین، این مقام تنها با سعی و تلاش و غیرت شخصی این ورزشکار قزوینی، بدست آمده است.
ارسال شده توسط محمّد چیتگرها | متن کامل