کمونیست ها و پناهنده ها از نبود آزادی می نالند!!

در حاشیه بیانیه منتسب به دانشجویان مستقل دانشگاه امام خمینی قزوین
ارسال شده توسط گریز | متن کامل