فحاشی به جای پاسخگویی؟

حزب مؤتلفه اسلامی یا هیأت های موتلفه اسلامی، از ائتلاف ۳ هیأت مذهبی پیرو حضرت امام خمینی (ره) در منزل وی، شکل یافت. هیأت‌های ائتلاف کننده شامل هیأت مسجد شیخ علی، هیأت اصفهانی‌ها و هیأت موید بود.
ارسال شده توسط محسن | متن کامل