نینا سیاهکالی مرادی پس از انتخابات رد صلاحیت شد

سرانجام پس از ۵۰ روز، انتخابات شورای شهر قزوین در حالی ازسوی هیات نظارت بر انتخابات استان قزوین تایید شد که نینا سیاهکالی مرادی برای نخستین بار، پس از برگزاری انتخابات رد صلاحیت شد.
ارسال شده توسط فروردین امروز | متن کامل