جای خالی اصحاب رسانه

حداقل فایده حضور اصحاب و فعالان رسانه در صحن شورا و انتقال مباحث شورا به عموم مردم مشخص شدن سطح کیفی مباحث و نقطه نظرات نمایندگان شوراست
ارسال شده توسط حامد کبودوند | متن کامل