عباس اميري بازيگر توانمند كشورمان در تصادف رانندگي درگذشت

عباس اميري بازيگر توانمند كشورمان صبح امروز در سانحه تصادف رانندگي در مسير رشت ـ فومن جان خود را از دست داد.
ارسال شده توسط حميدگرافيك | متن کامل