پیرمرد، عصا و حکم قصاص!!

حضور یک شیرمرد پیر به همراه عصاش و طناب دار فتنه گران و حامیانشان، در راهپیمایی ها!
ارسال شده توسط صادقانه | متن کامل