راهپيمايي فردا، هشداری به دو نماینده كج‌انديش قزوین

شوراي سياستگذاري رسانه‌هاي اصولگراي استان قزوين در بيانيه‌اي حمايت از فتنه را همراهي با ضدانقلاب دانست و خواستار حركت همه اقشار در صراط مستقيم ولايت‌پذيري و قانون‌مداري شد
ارسال شده توسط جمعی از دانشجویان | متن کامل