اولين واكنش ها به تجمع و راهپيمايي فردا توسط مسئولين شهر

بسمه تعالي نگفتم اگه اقدامي صورت بپذيره همين مسئولين انقلابي شهرمان كه اهل جبهه و جنگ هم هستند اولين مدعيان خواهند بود تا چه رسد به خود شيخ!
ارسال شده توسط حميدي | متن کامل