اجرای مرحله دوم عملیات ارتش سایبری

به نام نامی نائب مهدی(عج)، به نام نامی فرزند زهرا(س) و به نام نامی امیر ارتش اسلام سید علی خامنه ای مرحله دوم عملیات را آغاز می کنیم
ارسال شده توسط ، | متن کامل