حاميان عليخاني ها چه كساني هستند؟

هربار وي با چه ترفندي به غصب كرسي نمايندگي مجلس ميرسد و چه كساني با گفتگوهاي نهائي براي وي تاييد صلاحيت ميگيرند؟؟
ارسال شده توسط حميدگرافيك | متن کامل