مردم ولایتی قزوین دوباره می خورشند

مردم مومن و ولایتی قزوین در بیانیه ای انزجار خود را از سران فتننه و نمایندگانن خود در مجلس اعلام کرده و خود را برای راهپیمایی روز جمعه آماده کردنند
ارسال شده توسط جمعی از دانشجویان | متن کامل