فرشته قزويني كه كمتر به او پرداخته شد؟

مراسم هفتمین روز درگذشت این شاعره‌ی فقید ساعت ۳۰/۲ تا ۴ روز پنج شنبه ۵ اسفند ماه در حسینیه‌ی امامزاده علی برگزار می‌شود.
ارسال شده توسط حميدي | متن کامل