پلیس سایبر، ضرورت عصر اطلاعات

احترام به قانون در هرمحيطي لازمه حياط آن است پس نبايد آنرا زير پا بگذاريم!
ارسال شده توسط khaalefer | متن کامل