«جمعه اعتراض» روز تجمع مردم قزوين عليه حاميان فتنه‌گران

جمعه ششم اسفند ماه جاري در قزوين روز اعتراض مردم عليه فتنه‌گران و حاميان آنها نام گرفت.
ارسال شده توسط نصر قزوین | متن کامل