جمعه خشم در قزوین / شیخ قدرت لکه ننگ استان

مردم شهید پرور قزوین روز جمعه این هفته بعد از نماز جمعه بر علیه این فتنه گر و هم پیاله اش امیر طاهرخانی تظاهرات خواهند کرد. وعده ما جمعه ۶/۱۲/۸۹ مسجد النبی قزوین – بعد از نماز پرشکوه و دشمن شکن جمعه شعار راهپیمایی : وکیل آمریکایی / از مجلس اسلامی / اخراج باید گردد
ارسال شده توسط محسن آخوندی | متن کامل