ائتلاف ۶۰ نفره اعضاي خبرگان براي بركناري هاشمي

آخرين اخبار رسيده حكايت از آن دارد كه ۶۰ عضو مجلس خبرگان قصد دارند با تهيه نامه اي قبل از برگزاري اجلاس مجلس خبرگان رهبري شخص ديگري را جايگزين رئيس فعلي مجلس خبرگان معرفي نمايند .
ارسال شده توسط نصر قزوین | متن کامل