آرایش جنگی بگیرید، عملیات داریم!

ارتش سایبری قزوین طی روزهای آینده قصد اقدام هماهنگ و اعتراضی و برگزاری یک عملیات با کمک وبلاگ نویسان و فعالین سایبری دارد.....
ارسال شده توسط الف | متن کامل