این ننگ ها را از قزوین پاک کنیم!!!

در رابطه با عدم حضور بی بصیرتان در جریان محکومیت فتنه گران و خائنین به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
ارسال شده توسط صادقانه | متن کامل