نمودار يارانه ها

حتما اين نمودار را ببينيد تا سلسله مراتب جهت دريافت يارانه دولتي را از ثبت نام تا واريز را متوجه شويد
ارسال شده توسط khaalefer | متن کامل