کربلا قبله دل هاست خدا می داند

با عنایت خداوند راهی کربلا شدیم
ارسال شده توسط مصطفی کاظمی | متن کامل