شیخ قدرت حبس شد!

همراهی شیخ قدرت علیخانی وکیل آمریکایی با سران فتنه منجر به حبس خانگی شیخ شد.
ارسال شده توسط قافلسر | متن کامل