وبلاگی که برای نهمین بار متوالی فیلتر شد

هنوز ۳-۴ روز از ساخت وبلاگ جدیدم نگذشته بود که این یکی هم به سرنوشت ۸ تای قبلی دچار و فیلتر شد. آفرین، خوشم آمد. شب دراز است و قلندر بیدار. هنوز زنده ام و باز می نویسم.
ارسال شده توسط وارش | متن کامل