فراخوان اولین کتاب دیجیتالی عکس سال قزوین-۸۹

این کتاب به صورت الکترونیکی و همچنین فایلPDF جهت دانلود در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.
ارسال شده توسط کلوز آپ | متن کامل