اعتراض امیر رجبی به متن منتشر شده توسط بنده

آقای امیر رجبی با بنده تماس گرفتند و گفتند که با هزینه شخصی رفته بودند کربلا و از این جور حرفها...... در این مورد چند نکنه لازم به ذکر است که عرض می کنم.
ارسال شده توسط محسن رحیمی | متن کامل