روند معیوب انتخاب شهرداران در استان قزوین // انتخاب شهردار از طریق انتشار فراخوان نادرست است.//با انتخاب درست شهردار دروازه های توسعه و پیشرفت به روی شهر بازمی شود

البته ناگفته پیداست شوراهای اسلامی شهر ها شایسته است که در انتخاب شهردارجدید اولویت را بر انتخاب مدیران توانمند ، باتجربه ،موفق و پاک دست در سطح استان که آشنایی و اشرافیت لازم را به ظرفیت ها ی مختلف مادی و معنوی شهرهای استان را دارند قراردهند؛ چراکه در فرصت کم باقی مانده این دوره شورا تا مدیران غیر بومی استان به شرایط و ظرفیت های استان آشنا و اشرافیت پیدا کنند ؛ دوران مسئولیت و فرصت خدمت گذاری به پایان رسیده است. امید است که اعضای شوراهای شهرهای استان که در پروسه انتخاب شهردار قراردارند از جمله شهر الوند با پایان دادن به روند معیوب فعلی انتخاب شهردار با انتخاب شهردار توانمند، کارآمد، با تجربه و متخصص فرصت های از دست رفته خدمت رسانی به شهروندان را جبران کنند.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | متن کامل