بازدید میدانی شهردار شال از سطح شهر

در راستای بررسی مشکلات موجود درسطح شهر ، مهندس انصاری شهردارشال به همراه مهندسین واحدعمرانی ، شهرسازی ، خدمات شهری و روابط عمومی از نقاط مختلف شهر بازدید نمودند.
ارسال شده توسط محمدمهدی انصاری..روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر شال | متن کامل