قاری بین المللی قرآن کریم: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین باید مورج فرهنگ قرآنی باشد

نداف قاری بین المللی قرآن کریم در دیدار با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین باید ترویج دهنده فرهنگ قرآن در جامعه اسلامی باشد.
ارسال شده توسط روابط عمومی اداره کل ارشاد | متن کامل