تقوی رئیس دادگستری شهرستان بوئین زهرا خبرداد: تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرسان بوئین زهرا

عمران تقوی همت آبادی رئیس دادگستری شهرستان بوئین زهرا در گفتگو با ولی اله حسین زاده با اشاره به نامگذاری سالجاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان رونق تولید اظهار کرد:مقام معظم رهبری با درایت ، هوشمندی و آینده نگری که به تمام امور کشوردارد، هرسال را با عنوانی نامگذاری می کنند. وی افزود : رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر با توجه به اهمیت و حساسیت حوزه اقتصادو معیشت مردم ، بخش تولید و اقتصاد را بیشتر مورد توجه قرارداده اند. رئیس دادگستری شهرستان بوئین زهرا ادامه داد: مقام معظم رهبری در راستای توجه به حوزه تولید و اقتصاد سال جدید را با توجه به تشدید تحریم های ظالمانه دولت آمریکا ((رونق تولید)) نامگذاری فرموده اند.
ارسال شده توسط ولی اله حسین زاده //خبرنگار آزاد | عکس های بیشتر