۵۴۰۰ جایگاه توزیع سوخت در کشور فعال است

محمد فرازمند مدیر عملیات شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران در حاشیه معرفی مدیر جدید منطقه قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سیاست اصلی ما واگذاری امور به بخش خصوصی و نظارت و سیاست گذاری و برنامه ریزی برای تأمین و توزیع مناسب سوخت در کشور است.
ارسال شده توسط خبرک | متن کامل