تعاون روستایی مکمل و تعادل کننده بازار باشد

معاون امور اقتصادی استانداری قزوین گفت : تعاون روستایی باید بعنوان مکمل و تعادل کننده بازار و عرضه محصولات کشاورزی باشد
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل