۲۲۰۰ تن میوه در طرح تنظیم بازار شب عید در بین شهروندان استان توزیع شد

رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین گفت : در راستای طرح تنظیم بازار شب عید۲ هزار و ۲۰۰ تن میوه در استان توزیع شد .
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل