رییس شورای شهر قزوین: آگاهی از فعالیت های شوراها حق مردم است

حکمت الله داوودی: ارائه گزارش عملکرد شوراها به صورت صادقانه و شفاف برای مردم حق شهروندان است و مردم باید بدانند شوراها چه کاری انجام می دهند.
ارسال شده توسط خبرگزاری ایرنا - قزوین | متن کامل