مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین: هنرمندان پیشکوست سرمایه های ارزشمند هنری استان هستند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین در دیدار با هنرمندان پیشکوست استان قزوین گفت: هنرمندان پیشکسوت سرمایه های ارزشمند هنری استان هستند، که باید به دغدغه های آنان رسیدگی شود. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین، حجت السلام و المسلمین سید مهدی حسینی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین به همراه عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین و مهدیه قافله باشی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی با حضور در منزل استاد قانع و استاد دلزنده از این دو پیشکسوت هنری استان دیدار کردند.
ارسال شده توسط روابط عمومی اداره کل ارشاد | متن کامل