مجسمه ساز و نقاش قزوینی:١هزار اثر فاخر هنری در انتظار مکانی برای ارائه به مخاطبان/نگارخانه دائمی آثار هنری در قزوین ایجاد شود

استاد قانع،مجسمه ساز و نقاش قزوینی در دیدار با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین: بیش از ١ هزار اثر فاخر هنری ثبت شده امروز در انبار منتظر مکانی برای ارائه به مخاطبان است.
ارسال شده توسط روابط عمومی اداره کل ارشاد | متن کامل