نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی: تولید فکر مهم ترین رسالت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است/ ظرفیت های بخش خصوصی به کارگیری شود

نماینده مردم قزوین درمجلس شورای اسلامی گفت: دین میبن اسلام دین تفکر و تحول است و به نظر بنده تولید فکر مهم ترین رسالت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است
ارسال شده توسط روابط عمومی اداره کل ارشاد | متن کامل