رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی: آمریکا از نقش تاثیرگذار سپاه در منطقه عصبانی است

داود محمدی گفت: دلیل عصبانیت آمریکا از سپاه، نقش موثر این نیرو در به شکست کشاندن نقشه شوم دشمنان در منطقه است.
ارسال شده توسط ساجد | متن کامل