امام جمعه الوند: تحقق رسالت سنگین فرهنگی با سکان داری یک روحانی در مدیریت فرهنگی استان امکان پذیر است

امام جمعه الوند در دیدار با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین گفت: حضور یک روحانی در مدیریت فرهنگی استان قزوین نقطه قوتی برای فعالیت های فرهنگی و دینی است و مطمئن هستیم با این حضور تحقق رسالت سنگین فرهنگی امکان پذیر خواهد بود.
ارسال شده توسط روابط عمومی اداره کل ارشاد | متن کامل