صبح قزوین گزارش می‌دهد؛ هدیه‌ای از جنس زندگی/ بخششی که جایگزینی ندارد!

وقتی سخن از بخشش و اهدا می‌شود همه فکرها به سمت هدایای نقدی و غیرنقدی متمرکز می‌شود اما هدایایی هست که قادر به برآورد ارزش واقعی آن نیستیم چراکه سخن از بذل بخشی از جان فردی است که قرار است هستی بخش جان کسی دیگر باشد.
ارسال شده توسط رحیمی | متن کامل