استان قزوین قطب تولید ماهیان زینتی کشور می شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : با بابهره برداری از بزرگترین واحد تولید ماهیان زینتی در شهر صنعتی لیا استان قزوین قطب تولید ماهیان زینتی کشور می شود.
ارسال شده توسط روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین | متن کامل