هنرمند انقلابی بیش از شور «شعور» دارد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، آرش صالحی: پس از ورود اسلام به ایران، هنر ایرانی وارد عرصه تازه ای شد و دیدگاه‌های اسلامی به آن رسوخ پیدا کرد و در تمام ابعاد آن متجلی شد، به طوری که امروز تفکیک هنر ایرانی از هنر اسلامی کاری بیهوده جلوه می‌کند و هنر ایرانی بخش زیادی از شکوه خود را مدیون نگاه اسلام به هنر می‌داند.
ارسال شده توسط خبرک | متن کامل