زرآبادی،نماینده قزوین در مجلس: بستر فعالیت سیاسی برای جوانان مهیا شود

زرآبادی، نماینده قزوین در مجلس گفت: در بیشتر کشورها سن ورود به مجلس ۱۸ سال است؛ اما ۲.۲درصد نمایندگان کشورها از جوانان هستند که باید بستر استفاده بیشتر از جوانان در امور سیاسی مهیا شود.
ارسال شده توسط خبرگزاری برنا | متن کامل