استاندار قزوین در اولین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان تاکید کرد: لزوم توجه جدی به کارآفرینی جوانان برای رونق تولید

زاهدی گفت: برای رونق تولید و کاهش مشکلات جوانان باید مسئولان به کارآفرینی و اشتغال جوانان در سال جاری اهمیت بیشتری دهند.
ارسال شده توسط خبرگزاری برنا | متن کامل