✅بازدید بخشدار شال از بازارچه دانش آموزی کار و فناوری

✅بازدید بخشدار شال از بازارچه دانش آموزی کار و فناوری ◀️بخشدار شال به همراه خانم نادری مدیر آموزش پرورش منطقه شال و اعضای شورای شهر شال از بازارچه دانش آموزی کار و فناوری بازدید نمودند. ◀️بخشدار شال در این بازدید بیان نمود:آشنایی دانش آموزان مقطع متوسطه با مهارت های کارآفرینی ، ایجاد انگیزه کاریابی و آمادگی ورود به بازار کسب و کار از ثمرات مهم این دست اقدامات بوده و نیاز به استمرار دارد . ◀️خضری افزود: باتوجه به شرایط خاص اقتصادی روز دنیا و کشور نگرش ویژه به ظرفیتهای کهن و بومی درراستای ایجاد و ترویج اشتغال پایدار منطقه محور امری مهم و ضروری است . ◀️گفتنی است در این بازارچه محصولات مختلف تولید دست دانش آموزان در معرض دید و عرضه عموم قرار گرفت.
ارسال شده توسط روابط عمومی بخشدااری شال | متن کامل