همایش بزرگ تور گردشگری با دوچرخه در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خزائلی سرپرست میراث فرهنگی استان یکشنبه شب در جلسه ای با حضور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین راههای ترویج فرهنگ دوچرخه سواری را بررسی کردند.
ارسال شده توسط خبرک | متن کامل